Cáp quang CKL 12FO  Vinacap, Postef, Viettel M1,Focal…

Cáp quang CKL 12FO  vinacap, Postef, Viettel M1,Focal… được sử dụng với mục đich luồn cồng, trong các hệ thống với công HDPE gen xoắn, khả năng chống chuốt, những tác động của động vật gặm nhấm.

Danh mục: