Cáp quang CKL 8FO VINCAP

Cáp quang ống lỏng  CPKL 8FO  vinacap được sử dụng với mục đich luồn cồng, trong các hệ thống với công HDPE gen xoắn, khả năng chống chuốt, những tác động của động vật gặm nhấm.

Danh mục: