Cáp quang CPKL 12FO  Vinacap, Postef, Viettel M1,Focal…

Cáp quang Cáp quang CPKL 12FO  vinacap, Postef, Viettel M1,Focal… được sử dụng với mục đich luồn cồng, trong các hệ thống với công HDPE gen xoắn.

Danh mục: