Cáp quang CPKL 4FO  VINACAP

Cáp quang ống lỏng  CPKL 4FO  vinacap được sử dụng với mục đich luồn cồng, trong các hệ thống với công HDPE gen xoắn

Danh mục: