Cáp quang CPKL 8FO VINCAP

Cáp quang ống lỏng CPKL 8FO  vinacap được sử dụng với mục đich luồn cồng, trong các hệ thống với công HDPE gen xoắn.

Danh mục: