Cáp quang ống lỏng 4FO VINCAP

Do số lõi ít nên giá thành thấp nên dây thuê bao 4FO FTTH vinacap được sử dụng rất nhiều trong hệ thống mạng kéo dài khoảng cách ngắn, hệ thống CCTV kiểm soát an ninh.

Danh mục: Từ khóa: