dây nhảy quang multilmode OM4 SC-SC

Dây nhảy quang multilmode OM2 SC-SC được sản xuất với tiêu chuẩn quốc tế IEC, JSC,  Bellcore, TelcordiaTM GR-326,mang tính thẩm mĩ và tiêu chuẩn chống cháy UL94V-O.