Sản xuất dây nhảy quang Duplex multilmode OM2 SC-SC

Dây nhảy quang duplex multilmode OM2 SC-SC được sản xuất với tiêu chuẩn quốc tế IEC, JSC,  Bellcore, TelcordiaTM GR-326, tiêu chuẩn chống cháy UL94V-O.