Sản xuất dây nhảy quang multilmode OM2 SC-LC

Dây nhảy quang multilmode OM2 được sản xuất với tiêu chuẩn quốc tế IEC, JSC,  Bellcore, TelcordiaTM GR-326, tiêu chuẩn chống cháy UL94V-O.