Sản xuất dây nhảy quang multilmode OM3 SC-SC

Dây nhảy quang multilmode OM3 SC-SC được sản xuất với tiêu chuẩn quốc tế IEC, JSC,  Bellcore, TelcordiaTM GR-326, tiêu chuẩn chống cháy UL94V-O.