Sản xuất dây nhảy quang Multilmode OM3 SC-ST

Dây nhảy quang Multilmode OM3 SC-ST được sản xuất với tiêu chuẩn quốc tế IEC, JSC,  Bellcore, TelcordiaTM GR-326, tiêu chuẩn chống cháy UL94V-O.