dây nhảy quang Duplex multilmode OM4 SC-FC

Dây nhảy quang multilmode OM4 SC-FC được sản xuất với tiêu chuẩn quốc tế IEC, JSC,  Bellcore, TelcordiaTM GR-326, tiêu chuẩn chống cháy UL94V-O.