Sản xuất dây nhảy quang duplex Single Mode LC-LC

Dây nhảy quang duplex Single Mode LC-LC được sản xuất với tiêu chuẩn quốc tế IEC, JSC,  Bellcore, TelcordiaTM GR-326, tiêu chuẩn chống cháy UL94V-O.