Thanh nguồn PDU 6 chấu C19

Thanh nguồn PDU 6 chấu C19  Aptomat C32A, là mốt phần cũng khá quan trọng trong hệ thống mạng, sever, CCTV, thanh nguồn PDU-AT6C13 là thanh nguồn chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế, gắn rack 19inch theo tiêu chuẩn chung.

Danh mục: