Sản xuất dây nhảy quang duplex multilmode OM4 SC-LC

Dây nhảy quang duplex multilmode OM4 SC-LC được sản xuất với tiêu chuẩn quốc tế IEC, JSC,  Bellcore, TelcordiaTM GR-326,mang tính thẩm mĩ và tiêu chuẩn chống cháy UL94V-O.